წერილი ადმინისტრაციას

თბილისი 0159, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, ბელიაშვილის ქ. #75

ტელეფონი: +995 32 2 54 11 03 / 04 / 05

ფაქსი: +(995 32) 2 54 11 02

ელ-ფოსტა: reservations@cruise.ge

www.cruise.ge